picpicpicpicpicpic

ชื่อบทความ
เล่นอิสระพัฒนาเรียนรู้สร้างสมองตามพัฒนาการ
โดย
www.iqeqdekthai.com
หมวดบทความ
สาระน่ารู้

การเล่นเป็นกิจกรรมที่เด็กทุกคนทำเป็นหลัก และติดตัวมาตั้งแต่เกิด ไม่ต้องอาศัยการเรียนรู้ แต่เป็นสัญชาตญาณหรือพัฒนาการขั้นพื้นฐานในการที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว เพื่อการพัฒนาทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ความรู้ความเข้าใจสิ่งแวดล้อม ภาษา ความคิดเชิงตรรกะเหตุผล นามธรรม ความเข้าใจทางจำนวนตัวเลข และมิติสัมพันธ์ ที่จะนำไปสู่การเรียนรู้และความเข้าใจในขั้นสูงทางด้านอาชีพ รวมถึงพัฒนาการทางด้านอารมณ์ และทักษะสังคม"

ดวงหทัย เลาเกษมวงศ์ นักจิตวิทยาโรงพยาบาลปิยะเวท กล่าว

“การเล่นเป็นการเรียนรู้ที่จะสร้างลักษณะนิสัยในเรื่องของความอดทน พยายาม ความกระตือรือร้นใฝ่รู้ ต้องการประสบความสำเร็จ และความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นการพัฒนาทั้งไอคิว (Intellectual Quotient: IQ), อีคิว (Emotional Quotient: EQ), เอ็มคิว (Moral Quotient: MQ), และ เอคิว (Adversity Quotient : AQ) นั่นเอง

ในเด็กแต่ละวัยจะมีวิธีการเล่นแตกต่างกันตามพัฒนาการ ก่อน 1 ปี มักจะเล่นคนเดียว โดยการมอง คว้า หยิบจับ อวัยวะ ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ไปจนถึงสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว เข้าปาก เขย่า ทิ้ง โยน กลิ้งเคาะ ซ้ำๆ รวมถึงการเล่นน้ำลาย เล่นเสียง อมมือ ดูดนิ้ว เป็นการสำรวจเรียนรู้โลก เก็บสะสมศัพท์และภาษาเข้าคลังสมอง เรียนรู้ความมีตัวตนของสิ่งของและสร้างภาพในใจ ดังนั้นการมองลูก พูดคุย เล่นกับลูก อ่านหนังสือให้ลูกฟัง จะเป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาการในวัยนี้ได้มากทีเดียว

เข้าสู่วัย 1 ปี การเล่นของเด็กจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นตามวัยและความสามารถเกี่ยวกับด้านการควบคุม และการฝึกใช้ร่างกายของตัวเอง ทั้งการเรียนรู้วิธีคลาน วิธียืน และการก้าวเท้า เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ทดสอบ ทดลอง เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน

เมื่อเข้าสู่วัย 2 ถึง 3 ปี เด็กจะสามารถเล่นคนเดียวได้ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อดีมากขึ้น โดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดเล็ก เริ่มใช้ดินสอขีดเขียนตามอย่างง่ายๆ หรือขีดเขียนอย่างมีเป้าหมาย เรียนรู้ชื่อของสิ่งของต่างๆ ไกลตัวมากขึ้น รู้จักคำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษ คำบุพบท อย่างง่ายๆ และพูดซ้ำๆ ถามไปมา เข้าใจกฎกติกา กฎเกณฑ์ ความถูกต้องเหมาะสม มีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจการเล่นสมมติ หรือการสวมบทบาท ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้ในวัยต่อๆ ไป

นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ หัวหน้าหน่วยพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล กล่าวว่า มีการศึกษาวิจัยในต่างประเทศพบว่าการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นอย่างเหมาะและสม่ำเสมอตั้งแต่วัยทารกถึงวัยก่อนเรียน (0-5 ปี) สามารถเพิ่มระดับไอคิวของเด็กๆ ได้ 20-40 จุด เป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านสังคม ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยการทำงานของสมองในส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมการแสดงออกและการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและการเล่นของเด็กยังส่งเสริมความแข็งแรงทางร่างกายได้อีกด้วย

จุฑารัตน์ วชิระวิศิษฎิ์ คุณแม่น้องลีโอวัย 6 เดือน บอกว่าการเล่นกับลูกไม่จำเป็นต้องเสียเงินซื้อของเล่นราคาแพง พ่อแม่สามารถใช้ทุกส่วนในร่างกายแปลงเป็นของเล่นให้แก่ลูกได้ และปล่อยให้ลูกเล่นอย่างอิสระ คอยดูแลอยู่ใกล้ๆ ผลที่ได้ตามมาทำให้ลูกมีอารมณ์ดี มีความเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าแสดงออก เป็นเด็กที่ฉลาด มีไหวพริบดี ที่สำคัญการเล่นอิสระทำให้เด็กกล้าแสดงออกมากขึ้น ทำให้ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกด้วย

ที่มา : วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 http://www.komchadluek.net


รวมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ*
Email*
ความคิดเห็น*

Table 'dekthai.article_reply' doesn't exist